Burn-out, Depressie of Angststoornis?

Kom weer lekker in je vel !

Niet lekker in je vel?
Iedereen kent dagen waarop het even wat minder gaat en je minder goed in je vel zit. Je voelt je moe en lusteloos en hebt nergens zin in.
Maar je weet ook, morgen is er weer een dag. En meestal voel je je de volgende dag ook weer een stuk beter.
Maar soms gebeurt het, dat ook de dag erna somber en grauw is.  Als dit gevoel een langere tijd aanhoudt, dan kan het lijken alsof je er niet meer uit kan komen.
Niet zonder hulp tenminste.

Als jij deze klachten al een tijdje ervaart, dan is het raadzaam om eerst langs de huisarts te gaan om uit te zoeken of er geen medische lichamelijke oorzaak is. Het kan namelijk zo zijn dat er in je hormoon huishouding een onbalans is.

Wat is een depressie?
Een depressie is een stoornis in je stemming die langdurig optreedt en waarbij lusteloosheid en sombere gevoelens de boventoon voeren. Een depressie wordt vaak ook wel omschreven als een duidelijk aanwezige, sluimerend, somber gevoel die een lange tijd duurt en niet vanzelf lijkt te verdwijnen. Bij een depressie heb je nergens meer zin en kan niets je meer opvrolijken waardoor je in een slecht gemoed blijft hangen.

Maar hoe herken je dan een depressie?
Een depressie kenmerkt zich door de volgende klachten:

 • Somberheid
 • Neerslachtigheid
 • Vermoeidheid
 • Verschil in stemming
 • Emotionele uitbarstingen
 • Minder plezier en interesse
 • Lichamelijke klachten zoals slaapproblemen, verminderde eetlust, spierpijn, hoofdpijn en buikpijn
 • Aanwezige spanningen, zowel psychisch als lichamelijk. Hierbij kunnen ook geheugen- en concentratieproblemen optreden
 • Werk gerelateerde problematiek
 • Suïcidale gedachten

Wat is een Burn-out?
Burn-out oftewel de nieuwe benaming ervan Aanpassingsstoornis, is een specifieke toestand van overspannenheid naar aanleiding van emotionele overbelasting.
Als je een burn-out hebt voel je je “Burned out”, of opgebrand.  Een Burn-out is nooit alleen maar aan je werk gerelateerd, maar altijd een combinatie van werk en privé.
Je kunt in ieder geval geen energie meer vinden om nog iets te verrichten.  Een burn-out komt voornamelijk voor bij mensen in sociale beroepen zoals de gezondheidszorg en het onderwijs.  Werkende vrouwen en managers hebben er vaker last van dan anderen.
Als je een burn-out hebt, dan ben je al een langere tijd over je grenzen heen gegaan. Je kunt je ook thuis niet meer goed ontspannen.

Oorzaak van een Burn-out
Een Burn-out ontstaat als gevolg van langdurige, emotionele overbelasting en stress en is altijd een combinatie van werk en privé.

De risicofactoren voor Burn-out zijn:

 • Hoge werkdruk
 • Slechte werksfeer
 • Beperkte controlemogelijkheden (zoals beslissen over vrije dagen en pauzes)
 • Lage beloning
 • Perfectionistisch gedrag

Symptomen van een Burn-out

 • Niet meer met plezier naar je werk gaan (als gevolg van vermoeidheid)
 • Slaapstoornissen
 • Te lang en te veel over het werk piekeren
 • Niet meer kunnen genieten van dingen
 • Geen zin meer in seks
 • Chaotisch denken en handelen (niet meer kunnen organiseren)
 • Hoofd- en nekpijn
 • Verlies van eetlust
 • Faalangst

Wat is een angsstoornis?

Iedereen is wel eens bang. Je schrikt bijvoorbeeld van een hard geluid of je voelt je angstig wanneer er een grote blaffende hond op je af komt gerend.
Angst is een normale reactie op een bedreigende situatie. De angst waarschuwt jou en je lichaam maakt zich klaar om te vluchten of te vechten.
Angstgevoelens kunnen ook opkomen wanneer er helemaal geen gevaar dreigt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je bang bent om met de trein te reizen, je in sociale situaties zoals een feestje angst ervaart, een extreme angst voor spinnen hebt of hevige angsten moet doorstaan in situaties waar veel mensen samen zijn.
Deze angsten kunnen steeds groter worden. Zo groot dat je bepaalde plekken gaat vermijden om deze angst maar niet te hoeven voelen.
Je wereld wordt steeds kleiner en jij wordt steeds eenzamer. De angst belemmert jou zo in je leven.
Wanneer jouw angstgevoelens niet in verhouding staan tot dat waarvoor je bang bent en deze gevoelens een belemmerend effect op jouw leven hebben, kan het zijn dat je een angststoornis hebt.

Er zijn verschillende soorten angststoornissen die zich kunnen manifesteren in jouw leven. Bijv. Agorafobie , dwangstoornis, gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis, Posttraumatische stress stoornis enz.

Body & Mind Zevenbergen helpt mensen met deze klachten vanuit een gecombineerde therapie vorm van cognitieve therapie en Body Mind Release.

De Body Mind Release gaat ervan uit dat al deze overtuigingen, gevoelens, gedachten en emoties een groot deel bepaald worden door je “ballast”.
De ballast die jij bij je draagt, bepaalt volgens onderzoek van celbioloog Dr. Bruce Lipton voor 95% hoe jij je voelt, denkt, gedraagt, handelt en in het leven staat.
Denk bij deze ballast aan: verkrampende gevoelens en beperkende overtuigingen en angsten.
Deze ballast BEPAALT direct de MATE VAN STRESS en spanning die jij ervaart in bepaalde situaties, of iets WEL of NIET LUKT in jouw leven

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. In deze behandeling krijg je zicht op je denkpatronen: je onderzoekt hoe je gedachten samenhangen met je gevoelens en gedrag. Vervolgens leer je hoe je gedachten die ongewenste gevoelens geven om kunt buigen naar gedachten die wél gewenste gevoelens met zich meebrengen.  Dit is bij ons een onderdeel van de Body Mind Release therapie.

Lees hier verder als je wilt weten hoe JIJ van deze BALLAST af kunt komen.