Depressie

Kom weer lekker in je vel !

Blijf niet lopen met een depressie.

Wat is een depressie?
Een depressie is een aandoening die de stemming en de gevoelens raakt. Als je eraan lijdt, kun je ondergedompeld raken in somberheid. Je verliest je interesse in de mensen en de dingen om je heen en kunt niet meer echt genieten. Als de gevoelens van somberheid langer dan twee weken duren, is het zaak actie te ondernemen in de vorm van preventie of behandeling. In Nederland zijn er veel mensen die hier last van hebben.
Depressie komt van alle psychische aandoeningen het meest voor. Het zijn vaker vrouwen dan mannen die eraan lijden. Maar iedereen kan er last van hebben, ongeacht leeftijd, opleiding of etnische afkomst.
Zo’n vijf procent van de mensen in Nederland heeft jaarlijks een depressie. Maar het percentage dat ooit in het leven een depressie heeft, ligt vele malen hoger (bijna 19%).

Een depressie gaat soms voorbij, maar meestal niet vanzelf.

Ongeveer de helft van de mensen met een depressie herstelt binnen drie maanden. Een ander deel, ongeveer één vijfde, kan er jarenlang last van hebben.

Symptomen van depressie.

Depressieve klachten zijn soms niet goed te herkennen. Veel van de klachten kunnen ook op iets anders duiden. Toch zijn er wel duidelijke aanwijzingen en er zijn
daarnaast nog meer symptomen. Wie een depressie heeft, heeft altijd wel minstens vijf van de volgende klachten:

 • Je voelt je neerslachtig
 • lusteloos
 • je hebt geen zin om dingen te ondernemen
 • je hebt moeite met concentreren
 • angstige gedachten hebt
 • angstgevoelens hebt
 • een sombere stemming hebt
 • vermindering van interesse of plezier
 • gewichtsverandering,
 • verlies van eetlust of juist heel veel eten
 • slecht slapen,
 • slapeloosheid of het tegenovergestelde: heel veel slapen
 • een extreem onrustig gevoel, moeite met stil zitten
 • lusteloos, traag en moe, gebrek aan energie
 • prikkelbaar
 • het gevoel niets waard te zijn of een schuldgevoel
 • moeite met concentreren, denken en beslissingen nemen
 • veel piekeren
 • geen zin in seks
 • vaak denken aan de dood en aan zelfdoding

Oorzaken van een depressie

Er is niet één speciale oorzaak voor het ontstaan van een depressie. Het is vrijwel altijd het gevolg van een combinatie van factoren op meerdere gebieden tegelijk. Vaak is het een combinatie van erfelijkheid, persoonlijke eigenschappen en wat iemand meemaakt in zijn leven en daarin zijn omgeving. Sommige mensen hebben aanleg, anderen zijn door omstandigheden beïnvloed, maar meestal is het van alles wat. Het is niet eenvoudig om dé oorzaak van een depressie op te sporen. Het belangrijkste is natuurlijk, dat degene die een depressie heeft, op een goede manier de weg terug vindt naar een prettiger leven.

Vanuit onze holistische aanpak kijken wij altijd naar het samenspel van je “ballast” en hoe je omgeving eruit ziet. Hoe je daar mee omgaat bepaald namelijk hoe jij je voelt.

Blijf hier niet mee lopen.. Raadpleeg hiervoor eerst je huisarts om dit te onderzoeken.